Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Gdańsk uczcił żołnierzy polskich walczących na froncie wschodnim.

W Gdańsku nie zapomniano o 77 rocznicy bitwy pod Lenino. Panująca pandemia zmusiła, na organizatorze uroczystości - władzach miasta ograniczenia obchodów do złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Tym, co za Polskość Gdańska”. W ceremonii uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych płk Stanisław Skrzypski, honorowy prezes ZO ZIW, kawaler Krzyża Virtuti Militari kmdr Roman Rakowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie mjr Edmund Popieliński, dowódca garnizonu Gdańsk płk Piotr Piątkowski. Zebranych powitał Maciej Kukla kierownik Referatu Organizacyjno – Protokolarnego Urzędu Miasta Gdańsk. Płk Stanisław Skrzypski w krótkim wystąpieniu przypomniał, że szeregi 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki zasili ludzie, którzy przeżyli gehennę w radzieckich łagrach i więzieniach. Pomimo tego wykazali się bohaterstwem, składając ofiarę krwi i życia. Omówił ważniejsze walki stoczone przez Wojsko Polskie na szlaku od Lenino do Berlina. Walczący na wschodnim froncie żołnierze spełnili marzenia wielu Polaków dobicia hitlerowskiego najeźdźcy w jego stolicy Berlinie. Walki żołnierzy Wojska Polskiego na froncie wschodnim przyczyniły się do uzyskania 500 kilometrowego dostępu do morza i przyłączenia ziem zachodnich do Polski oraz umożliwiły setkom tysięcy Polaków powrót do Ojczyzny z nieludzkiej ziemi.

Następnie uczestnicy ceremonii złożyli wieńce od pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska”. U stóp pomnika spoczęły wieńce złożone przez przedstawicieli Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo Historycznego (reprezentującego kombatantów), władz miasta Gdańska i dowódcy garnizonu Gdańsk. Wiązankę kwiatów od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożył prezes PZW ZŻWP ppłk Zbigniew Drozdek. Straż Miejska wystawiła posterunek honorowy przy pomniku i zabezpieczyła ceremonię. Informacja o uroczystości została zamieszczona na portalu internetowym Urzędu Miasta Gdańsk.

W Gdańsku uroczystości upamiętniające walki żołnierza polskiego na froncie wschodnim w rocznicę bitwy pod Lenino są obchodzone od trzech lat. Zostały wprowadzone do kalendarza obchodów rocznic najważniejszych wydarzeń na wniosek kmdr Ryszarda Czarnoty reprezentującego Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo Historycznego.

Zbigniew Drozdek

zdjęcie Dominik Paszliński www.gdańsk.pl

 
Licznik odwiedzin: 380823