Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Organy wojewódzkie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

Kadencja 2017-2021

Pomorski Zarząd Wojewódzki

Prezes                                                         - ppłk Zbigniew Drozdek
Wiceprezes ds. społeczno-obronnych    - płk Waldemar Szlachta
Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych   - kpt. Bogdan Wilk
Sekretarz                                                    - kmdr Bożena Szubińska
Skarbnik                                                     - kpt. Paweł Komodziński
Członkowie Prezydium                            - płk Wiesław Rutkowski
                                                                   - ppłk Adam Hoderny
                                                                   - ppłk Janusz Wąsowski
Członkowie Zarządu                                - ppłk Ryszard Bogacki
                                                                   - ppłk Ryszard Ciesielski
                                                                   - st. chor. szt. Edward Golis
                                                                   - ppłk Wiesław Jaśkiewicz
                                                                   - płk Jerzy Maliszewski

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ZŻWP

Przewodniczący                     – ppłk Antoni Pysz                                                                                                  Zastępca Przewodniczącego - mjr Jerzy Gawłowski                                                                                        Sekretarz                                 - mjr Zbignier Rozwadowski

Wojewódzki Sąd Koleżeński

Przewodniczący – kmdr Stanisław Kwiatkowski
Członkowie          - kmdr por. Wincenty Kurowski
                              - st. sierż. pchor. Edward Stachowicz

 

Kadencja 2013-2017

Pomorski Zarząd Wojewódzki

Prezes Zarządu                                         kmdr dr inż. Ryszard Czarnota
Wiceprezes ds. org. -obronnych             kmdr por. Wincenty Kurowski
Wiceprezes ds. społecznych                   ppłk Ryszard Bogacki
Wiceprezes ds. socjal. – zdrowotnych  płk Józef Bir
Sekretarz; kierownik Biura PZW             kpt. Bogdan Wilk
Skarbnik                                                    ppłk Zbigniew Drozdek
Członkowie Prezydium                            płk Wiesław Rutkowski
                                                                   kmdr  Eugeniusz Konarski
                                                                   ppłk Adam Hoderny
                                                                   ppłk Janusz Wąsowski
Członkowie                                               mjr Bronisław Białek  
                                                                   płk Stanisław Tomczyk
                                                                   ppłk Ryszard Ciesielski
                                                                   ppłk Wiesław Jaśkiewicz
                                                                   chor. Józef Liszka
                                                                   płk Jerzy Litwiński   
                                                                   chor. Marian Małyszko
                                                                   płk Edward Ruciński
                                                                   kmdr dr Krzysztof Zabiegliński
                                                                   kpt. mar. Ryszard Woliński

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji                         ppłk Antoni Pysz
Zastępca Przewodniczącego                  mjr Jerzy Gawłowski                                                                                  Sekretarz                                                   mjr Zbigniew Rozwadowski

Wojewódzki Sąd Koleżeński

Przewodniczący                                        kmdr Stanisław Kwiatkowski
Zastępca Przewodniczącego                   płk Zenon Smolarek
Członkowie                                               ppłk Ryszard Orzechowski
                                                                   ppłk Krzysztof Partyka                                                                                          

Komisje problemowe Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
(na podstawie Uchwały nr 2/IX/2013 PZW ZŻWP z 27 maja 2013 r.)

Komisja ds. Organizacyjno-Obronnych

Przewodniczący                                        kmdr por. Wincenty Kurowski
Zastępca Przewodniczącego                  
Członkowie                                               ppłk Wiesław Jaśkiewicz
                                                                   ppłk Adam Hoderny
                                                                   chor. Józef Liszka

Komisja ds. Społecznych

Przewodniczący:                                       ppłk Ryszard Bogacki
Zastępca Przewodniczącego                   kmdr Eugeniusz Konarski
                                                                   płk Stanisław Tomczyk
                                                                   ppłk Janusz Wąsowski 
                                                                   płk Edward Ruciński 
                                                                   ppłk Zbigniew Kozłowski

Komisja ds. Socjalno-Zdrowotnych

Przewodniczący                                        płk Józef Bir
Zastępca Przewodniczącego                  kpt. mar. Ryszard Woliński
Członkowie                                               płk Jerzy Litwiński
                                                                   płk Ryszard Ciesielski
                                                                   chor. Marian Małyszko      

               Komisja ds. Mianowań, Wyróżnień i Odznaczeń

 Przewodniczący:                                    płk Wiesław Rutkowski
 Z-ca przew., Sekretarz Komisji             kpt. Bogdan Wilk
 Członkowie:                                            mjr Bronisław Białek
                                                                  ppłk Krzysztof Klas
                                                                  ppłk Henryk Kościński
                                                                  kmdr Stanisław Kwiatkowski
                                                                  płk Stanisław Maziarz
                                                                  st. bosm. Zdzisław Prostak

Komisja ds. Promocji PZW 

Przewodniczący                                      ppłk Zbigniew Drozdek
Zastępca Przewodniczącego                 płk Wiesław Rutkowski
Członkowie                                             kmdr dr Roman Rychter                                                              

Specjalistyczne Osoby Funkcyjne Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Rzecznik prasowy PZW, pełnomocnik prezesa PZW ds. informatyzacji
kmdr dr Krzysztof Zabiegliński;
Pełnomocnik  Prezesa PZW ds. kultywowania tradycji i historii ZŻWP woj. pomorskiego, kustosz Sali Tradycji   płk  Stanisław Maziarz;
Pełnomocnik Prezesa PZW ds. reaktywacji rozwiązanych kół wojewódzkiej organizacji ZŻWP ppłk Leszek Chumek;
Przewodniczący Klubu Korespondentów PZW  ppłk Zbigniew Kozłowski;
Kronikarz PZW  kmdr Władysław Żmijewski.

Ponadto, decyzją Zarządu Głównego z 19 listopada 2013 roku:

Członkami Rady Redakcyjnej "Głosu Weterana i Rezerwisty" zostali:  kmdr dr Krzysztof Zabiegliński i ppłk  Zbigniew Kozłowski;
Członkiem Komisji ZG ZŻWP ds. socjalno-bytowych został płk Józef Bir;
Członkiem Komisji ZG ZŻWP ds. wyróznień został płk Wiesław Rutkowski;
Członkiem Komisji ZG ZŻWP ds. finansowych został ppłk Zbigniew Drozdek;
Członkiem Komisji ZG ZŻWP ds. historycznych został ppłk Zbigniew Kozłowski i (16.09.2014 r.) kmdr dr Krzysztof Zabiegliński.


 

 Licznik odwiedzin: 420706