Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Kadencja 2022-2026

Prezes Zarządu ppłk Czesław Kosianowicz; tel: 58 561 29 49; e-mail: koswicz@wp.pl
Sekretarz ppłk Zbigniew Toporowski, e-mail: zbigniew.toporowski@wp.plLicznik odwiedzin: 653447