Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

         17 października 2013 roku w sali Senatu gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej odbyło się spotkanie członków Koła nr  25 ZŻWP przy AMW. Oprócz swego rutynowego, roboczego charakteru miało ono  także wymiar świąteczny, związany z niedawną, siedemdziesiątą rocznicą bitwy i chrztu bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. W spotkaniu wzięli m.in. udział zastępca Rektora-Komendanta AMW kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski oraz prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a zarazem honorowy prezes Zarządu Koła nr 25 kmdr dr inż. Ryszard Czarnota.

     Na początku spotkania prezes Koła kmdr dypl. inż. Wacław Drobniewski poinformował zebranych, że wczoraj, z licznym i znaczącym udziałem członków wraz z pocztem sztandarowym Koła, uroczyście pożegnano  bosm. sztab. Piotra Nowaka, wieloletniego członka Związku, który odszedł na wieczną wachtę. Uczczono Jego pamięć chwilą ciszy. Następnie prezes PZW kol. Ryszard Czarnota przedstawił obszerną relację z obrad X jubileuszowego Zjazdu ZŻWP oraz wynikające z nich priorytety dla Związku, w tym – dla Koła nr 25 przy AMW. Nie bez satysfakcji nawiązał do merytorycznych i organizacyjnych rezultatów zjazdu wojewódzkiego, a zwłaszcza  faktu, że wielu członków tego właśnie Koła objęło bardzo prestiżowe i odpowiedzialne funkcje we władzach wojewódzkich. I tak – oprócz powołania kol. R. Czarnoty na funkcje prezesa PZW, wiceprezesem został kmdr ppor. mgr inż. Wincenty Kurowski; przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano kmdr. dr. Romana Rychtera, zaś na przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego powołano kmdr. mgr. Stanisława Kwiatkowskiego. We władzach wojewódzkich znaleźli się także kol. kol. W. Drobniewski i Ryszard Woliński. Obowiązki rzecznika prasowego i pełnomocnika ds. informatyzacji wojewódzkiej organizacji związkowej powierzono kmdr. dr. Krzysztofowi Zabieglińskiemu. Ten fakt stanowi wyraz uznania dla znaczącej pozycji największego w województwie pomorskim koła, liczącego obecnie ok. 150 członkiń i członków, ale i  wielkie zobowiązanie. Mówca podkreślił, że w Kole z powodzeniem od lat realizowana jest jedna z dyrektyw X Zjazdu Związku, dotycząca dynamizacji aktywności i liczebności kół. Nawiązał także do oczekujących nas w najbliższych latach doniosłych rocznicach, w tym wybuchu II Wojny Światowej i jej zwycięskiego zakończenia, aby w kontekście ich obchodów kształtować i umacniać w świadomości społecznej, zwłaszcza młodszych pokoleń, przeświadczenie o doniosłości wkładu w zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego. 

      Z kolei, kmdr M. Mięsikowski podzielił się z uczestnikami najnowszymi informacjami z życia Akademii Marynarki Wojennej. Wspomniał m.in. o rozpoczętym niedawno nowym roku akademickim z udziałem ponad 4.tysięcznej rzeszy studentów wojskowych i cywilnych.  Wskazał na wysoką konkurencyjność uczelni, czego wyrazem było w tym roku ponad sześciu kandydatów na jedno miejsce w grupie podchorążych. Nawiązał do znaczenia Koła ZŻWP w środowisku akademickim, zwłaszcza w zakresie patriotycznego wychowania studentów w mundurach. Szczególnym aplauzem przyjęto słowa kmdr. Mariusza  Mięsikowskiego o wsparciu przez Uczelnię budowy sali tradycji Koła nr 25. Jak zwykle, informacja wysokiego przedstawiciela władz patronackiej jednostki przyjęta została z dużym  zainteresowaniem i sympatią.

       Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji i pamięci w Kole została zauważona także przez Zarząd Główny ZŻWP, który w uznaniu wkładu kmdr. ppor. Marka Miszewskiego w prowadzenie kroniki Koła wyróżnił go brązowym medalem „Za Zasługi dla ZŻWP”. Odznaczenie wręczył członek Zarządu Głównego, prezes PZW kmdr Ryszard Czarnota w towarzystwie kmdr. Mariusza Mięsikowskiego i władz Koła.

        W świąteczno-rocznicowej części spotkania, do słów prezesa PZW kol. R. Czarnoty nawiązał kol. S. Kwiatkowski, prezentując m.in. tezy o potrzebie upowszechniania rzetelnej wiedzy historycznej o roli i znaczeniu Wojska Polskiego, zwłaszcza w latach wojny i do 1989 roku. Nawiązał do publikacji prawicowego historyka i publicysty T. Leszkowicza (którego z pewnością nie można posadzać o sympatię do PRL). Jak powtórzył za tym autorem (wykazując przy tym ewidentne nieścisłości, np. w nazwie własnej Sił Zbrojnych), LWP zasłużyło na pamięć, a wszystkim na zrozumienie jego historii. Szkoda – jak stwierdził - by była ona nadal obszarem radykalnych sądów
i niewiedzy. Te opinie wywołały niemały rezonans wśród uczestników, zwłaszcza w kontekście różnicowania żołnierzy Wojska Polskiego w tzw. okresie PRL-u na „lepszych” i „gorszych”, oczywiście z dzisiejszego polityczno-ideologicznego punktu widzenia. Niemniej, wywołały i pogłębiły także, artykułowane podczas zebrania, poczucie solidarności ze Stowarzyszeniem Generałów, ostatnio bezpardonowo zaatakowanym przez  polityków Solidarnej Polski.

        W końcowej części tego bogatego w treści spotkania wiceprezes Zarządu Koła por. Ryszard Woliński omówił zasady ubiegania się o świadczenia socjalne, a prezes kmdr W. Drobniewski  apelował o szeroki udział członków w akcji „Oby żaden grób członka naszego Koła nie został zapomniany”, jaka będzie miała miejsce na gdyńskich cmentarzach 2 listopada br., jednocześnie podając terminy i miejsca odwiedzanych przez delegacje Koła nekropolii. Natomiast skarbnik st. chor. sztab. mar. Edmund Polit omówił sytuację finansową Koła, zwłaszcza w kontekście opłacalności składek. W związku z rosnącymi nieubłaganie potrzebami Koła, zebranie zdecydowaną większością głosów podjęło uchwałę o podniesieniu rocznej składki członkowskiej o 5 zł.

      Na zakończenie prezes Zarządu Koła kol. W. Drobniewski wezwał do gremialnego udziału członków w przedsięwzięciach, organizowanych przez AMW, zwłaszcza w związku z obchodami rocznicy odrodzenia Marynarki Wojennej i Dnia Podchorążego, a także zaprosił na świąteczno-noworoczne spotkanie w gościnnych murach  Akademii w dniu 19 grudnia br.

tekst:  Krzysztof Zabiegliński
foto:  Jerzy JałoszyńskiLicznik odwiedzin: 674199