Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Kadencja 2022-2026

Prezes Zarządu ppłk Jerzy Gawłowski
Sekretarz: kol. mjr Zbigniew Rozwadowski; tel.: 58 302 74 33; e-mail: zbyszekrozwadowski@op.plLicznik odwiedzin: 683369