Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Pożegnanie kol. st. chor. sztab. Edwarda BURNICKIEGO

                St. chor. szt. Edward Burnicki - żołnierz, strażak, społecznik, nasz przyjaciel i kolega.

                Urodzony 21.01.1953 r. w momencie ukończenia osiemnastego roku życia wstępuje w szeregi OSP w Rokocinie. Wieloletnia działalność w szeregach OSP owocuje w 2000 r. Członkostwem Honorowym tej służby. W tym samym 1971 r. zostaje żołnierzem Wojska Polskiego w służbach kwatermistrzowskich i uzbrojenia. Kończy szkoły podoficerską i chorążych oraz służy w jednostkach Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W  związku  z  redukcją  etatów  w jednostkach  bojowych  od  1989 - 96r. pełni służbę w WKU w naszym mieście.

                Po przejściu w stan spoczynku podejmuje pracę w szpitalu w Kocborowie jako pracownik ochrony ppoż. Zwolnienie z obowiązków żołnierza pozwala mu na rozwinięcie działalności społecznej. Wstępuje do Związku Inwalidów Wojskowych gdzie z czasem zostaje wiceprezesem Koła oraz do Związku Żołnierzy WP.  W 2015r.  zostaje wybrany na przewodniczącego Rady Do Spraw Kombatantów, Osób Represjonowanych i Żołnierzy WP  przy Starostwie Powiatowym.

                Jego postawa społeczna to również ponad 18-cie litrów krwi oddanych honorowo na rzecz potrzebujących. Za zasługi w działalności służbowej i społecznej nasz kolega wielokrotnie wyróżniany był medalami wojskowymi i związkowymi. Między innymi uhonorowany został Złotym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy WP.

                Żegnając st. chor. szt. Edwarda Burnickiego nie sposób nie wspomnieć jego patriotyzmu, gotowości niesienia pomocy i zaangażowania w życie naszego miasta. Jak mało kto, w swej działalności, przenosił zasady obowiązku i żołnierskiego honoru na  pracę społeczną. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Odszedłeś od nas tak szybko i niespodziewanie, nie dając nam czasu na wyrażenie naszej wdzięczności za twój trud. Twoje pracowite i godne życie dobiegło dziś swego kresu.

                Teraz przyjacielu spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci.

Starogard Gd. 31.07.2017r.

Tekst  wystąpienia pożegnalnego: por. mar. Dariusz Gliniecki
Foto: ppłk Czesław Kosianowicz

 
Licznik odwiedzin: 407617