Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Odszedł na wieczną wachtę kmdr doc. dr inż. Edmund Zembrzuski

     W dniu 21 sierpnia 2017 roku odszedł na wieczną wachtę kmdr doc. dr inż. Edmund Zembrzuski, były Komendant Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki Okrętowej Akademii Marynarki Wojennej. W Zmarłym straciliśmy wybitnego naukowca, wspaniałego kolegę, a przede wszystkim nauczyciela i wychowawcę wielu marynarskich pokoleń oficerów technicznych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego, a także kadetów Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej i słuchaczy zagranicznych.

      Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Witomino, w sobotę 26 sierpnia o godz. 12.30 z licznie zebranym gronem rodziny, przyjaciół, kolegów i znajomych, w tym delegacji Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Koła nr 5 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy AMW. Ostatniej drodze zmarłego towarzyszyła delegacja Kół w składzie: kol. kol. Ryszard Czarnota, Stefan Czarnecki i Ryszard Woliński, którzy złożyli wiązankę wieńcową od członków Kół. W ceremonii uczestniczył także poczet sztandarowy ze sztandarem Koła nr 25 w składzie kol. kol. kmdr. por. Wincentego Kurowskiego, kmdr. por. Kazimierza Wróblewskiego i st. chor. sztab. mar. Henryka Stoltmanna. Słowo pożegnalne wygłosił dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej kmdr dr hab. inż. Piotr Szymak, zaś od członków Koła 5 i 25 kmdr dr inż. R. Czarnota.

     Kmdr doc. dr inż. Edmund ZEMBRZUSKI urodził się 6 lutego 1933 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Służbę wojskową rozpoczął 27 września 1951 roku w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu w 1954 roku jako podporucznik rozpoczął zawodową służbę wojskową w Warsztatach Radiolokacji i Hydroakustyki Marynarki Wojennej. Jednocześnie rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. W 1964 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika. Już od 1966 roku, jako starszy asystent pełnił służbę w Katedrze Elektrotechniki Okrętowej na Wydziale Technicznym w ówczesnej Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Cały swój czas poświęcał na podwyższanie kwalifikacji zawodowych i wojskowych. Od 1964 roku aktywnie uczestniczył w ważnych dla Marynarki Wojennej RP pracach naukowo-badawczych związanych z automatyzacją sterowania okrętem „proj. 183”, a w latach następnych kolejnych typów okrętów. W tym czasie ukończył Podyplomowe Studium Automatyzacji i Dowodzenia w Wojskowej Akademii Technicznej. Cały czas rozwijał się naukowo i podwyższał swoje kwalifikacje. To zaowocowało, w 1973 roku, uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych nadanym przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast w 1977 roku otrzymał Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za współudział we wdrożeniu do próbnej eksploatacji systemu sterowania okrętem „proj. 918”. Był również bardzo mocno zaangażowany w pracę organizacyjną związaną z dydaktyką. Współorganizator Katedry Cybernetyki przekształconej następnie w Katedrę Elektroniki i Automatyki. Czynne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Technicznym pozwoliło komandorowi Zembrzuskiemu na objęcie stanowiska docenta w Katedrze Elektroniki i Automatyki. Od 1985 roku do chwili odejścia z zawodowej służby wojskowej był komendantem Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki Okrętowej na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Cieszył się szacunkiem i sympatią przełożonych, podwładnych i podchorążych.

    Za swoją twórczą pracę wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotymi Medalami: za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz wieloma medalami państwowymi i resortowymi. Aż do chwili pożegnania z mundurem, co nastąpiło w 1989 roku, zawsze był wierny problemom związanym z automatyką, elektrotechniką i elektroniką systemów okrętowych. W każdym miejscu, w którym pełnił służbę, pozostawił część swoich dokonań i marynarskich pasji. Pozostawił też liczne grono przyjaciół, koleżanek i kolegów, podwładnych i uczniów, którzy zawsze zachowają Go w swojej pamięci. Był aktywnym członkiem Koła nr 25 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Cześć jego pamięci!

Tekst: AMW, K. Zabiegliński
foto: W. Kurowski
Licznik odwiedzin: 407630