Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Kmdr prof. dr hab. Zdzisław Misztal odszedł na wieczną wachtę

 

             Z głębokim smutkiem społeczność Koła nr 25 ZŻWP przy Akademii Marynarki Wojennej przyjęła wiadomość o śmierci jego wieloletniego członka, byłego zastępcy komendanta AMW ds. politycznych, partyzanta i weterana II wojny światowej, zasłużonego żołnierza, naukowca i wychowawcy wielu oficerskich pokoleń  kmdr. w st. spocz. prof. dr. hab. Zdzisława Misztala.

             Kmdr prof. dr hab. Zdzisław Misztal s. Hipolita urodził się 6 maja 1925 roku w m. Starościn na Lubelszczyźnie. Uczestnik walk partyzanckich, służbę wojskową rozpoczął 25 sierpnia 1944 roku w charakterze kursanta w 14. Sudeckiej Brygadzie Artylerii Przeciwpancernej. Po ukończeniu kursu, jako podoficer pełnił funkcje zastępcy dowódcy plutonu ds. politycznych i  szefa baterii brał udział w walkach pod Budziszynem. Po zakończeniu działań wojennych był dowódcą plutonu radiotelegraficznego, zaś z dniem 1 września 1946 roku skierowany został jako kursant do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej, a następnie Wyższej Szkoły Polityczno –Wychowawczej. Po jej ukończeniu i mianowaniu na stopień oficerski, w dniu 14 grudnia 1947 roku wyznaczono Go na stanowisko wykładowcy wydziału polityczno-wychowawczego w Szkole Specjalistów Morskich, a następnie – w Szczecińskim Okręgu Nadmorskim. 21 lutego 1950 roku objął funkcję wykładowcy wydziału politycznego w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. Z uwagi na liczne osiągnięcia w służbie i działalności społecznej, powierzano Mu kolejne, coraz to wyższe stanowiska służbowe. Od 1 lutego 1950 roku był zastępcą dowódcy ds. politycznych w 30. Pułku Lotnictwa Morskiego, a od 15 styczna 1954 roku – zastępcą szefa i szefem wydziału politycznego 33. Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej.  Po rozformowaniu dywizji, był szefem wydziału politycznego Dowództwa Lotnictwa i OPL Marynarki Wojennej. W latach 1964 – 1968 pełnił obowiązki szefa wydziału politycznego Kwatermistrzostwa Marynarki Wojennej, a następnie – Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej. W dniu 16 maja 1968 roku powołano Go na stanowisko szefa Wydziału Politycznego Jednostek Specjalnych Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej, a z dniem 1 czerwca 1972 roku został zastępcą komendanta AMW ds. politycznych. Od 24 października 1977 roku do 1 sierpnia 1982 roku sprawował funkcję zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Politycznej. W trakcie służby na ww. uczelniach uzyskiwał kolejne stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz – w WAP – tytuł naukowy docenta. W okresie od 2 sierpnia 1982 roku do 19 czerwca 1990 roku odbywał służbę w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego, jako sekretarz Rady Nauk Społecznych oraz – od 17 grudnia 1989 roku do 19 czerwca 1990 roku, tj. do dnia pożegnania ze służbą jako sekretarz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego MON. W 1989 roku uhonorowany został tytułem profesora zwyczajnego.

            Po przejściu na emeryturę  nadal pracował  naukowo i społecznie; m. in. był członkiem Rady Naukowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, autorem monografii 14. Sudeckiej Brygady Artylerii Przeciwpancernej, wydanej w 2005 roku. Popełnił wiele cennych publikacji z historii wojskowości, a zwłaszcza Marynarki Wojennej i Stoczni Marynarki Wojennej. Wiele naukowej uwagi poświęcił wojennej historii walk partyzanckich, czego pokłosiem była bardzo ciekawa i wielowątkowa książka „Wydarzyło się na Lubelszczyźnie”, wydana w 2001 roku.

          Kmdr prof. dr hab. Zdzisław Misztal zmarł w dniu 9 marca 2015 r. Cześć Jego pamięci!
Licznik odwiedzin: 460448