Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

„KOŁO NA WESOŁO” w Kole nr 21 ZŻWP z Gdyni

Cykliczne przedsięwzięcie w Kole nr 21 ZŻWP w Gdyni odbyła się w sobotę 8.06.2024 roku pod nazwą „KOŁO na WESOŁO”.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Związku. Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Koła kmdr por. rez. dr Marek Sikorski od przywitania zaproszonych gości w osobach: wiceprezesów PZW w Gdańsku kolegów majora rez. Sławomira Bielaka, kmdr. por. rez. Romana Augustyniaka i kol. kmdr. por. rez. Wincentego Kurowskiego, przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego ZŻWP w Gdańsku oraz Pana Eugeniusza Podolaka prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP Oddziału Pomorskiego i prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pucku
i członka Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz kol. Antoniego Horabika wiceprezesa Ogrodów Działkowych w Gdyni Babich dołach oraz wszystkie koleżanki i kolegów przybyłych na spotkanie.

Następnie odbyło się wręczenie Krzyży ZŻWP przyznanych członkom Koła przez Zarząd Główny w Warszawie na wniosek prezesa Koła. Krzyżem Brązowym ZŻWP wyróżnieni zostali: kol. kol. Jan Fabiański, Henryk Dzięgielewski, Stefan Budaszewski, Leszek Kurzawa i Mariusz Szkudlarz. Krzyżem Srebrnym ZŻWP wyróżniony został: kol. Paweł Wysocki. Krzyżem Złotym ZŻWP wyróżnieni zostali: kol. kol. Stanisław Nowak i Krzysztof Wasilewski. Krzyżem Komandorskim ZŻWP wyróżniony został kmdr w st. spoczynku Marian Skąmski, który 25.07.2024 r. kończy sto lat. Zaległy dyplom-podziękowanie za działalność w roku 2023 odebrała kol. Teresa Hinz. Kolejnym punktem spotkania było celebrowanie zbliżającego się jubileuszu kol. Mariana Skąmskiego. Nasz Jubilat mając 21 lat brał udział w szturmie na Berlin, za co został odznaczony „Medalem za Udział w Walkach
o Berlin”. Prezes odczytał życzenia przesłane z Zarządu Głównego w Warszawie. Następnie wręczył Jubilatowi puchar z życzeniami od koleżanek i kolegów z Koła nr 21. Wzruszonemu Jubilatowi zebrani odśpiewali „Dwieście lat”. Następnie prezes złożył życzenia czerwcowej Jubilatce kol. Mariannie Jargut i Jubilatowi lipcowemu kol. Leszkowi Kurzawie. Przy akompaniamencie kol. Andrzeja wszyscy zebrani odśpiewali Jubilatom „Sto lat”. Następnie prezes zaprosił wszystkich na poczęstunek i wspólną biesiadę, jednocześnie poprosił kol. Andrzeja Miszewskiego o oprawę muzyczną i prowadzenie biesiady.

Kolejnym punktem tegorocznego spotkania była loteria, „Każdy los wygrywa”, przygotowana przez kol. Henryka Dzięgielewskiego. Loteria spotkała się z dużą sympatią uczestników spotkania. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na przygotowanie odznaki koła.

Tradycyjnym punktem programu był konkurs zręcznościowy rzucanie rzutek do celu pod nazwą „Sokole oko”. Konkurs przygotowany był przez Zarząd Koła. Sędzią głównym
i prowadzącym konkurs został kol. Krzysztof Wasilewski. Nagrodami w konkursie były puchary za I do V miejsca, dyplomy do 10. miejsca oraz atrakcyjne nagrody.
W konkursie wzięło udział ponad dwadzieścia osób. I miejsce zajął kol. Krzysztof Wasilewski, II miejsce zajął kol. Paweł Wysocki, a III miejsce kol. Antoni Horabik.

Po wręczeniu nagród prezes zaprosił na „Biesiadę do ostatniego wiarusa”. Ładna słoneczna pogoda zapewniła wspaniałą atmosferę.

Do zobaczenia za rok.

Tekst: M. Sikorski

Foto: M. Szkudlarz
Licznik odwiedzin: 718379