Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

„84. Rocznica zakończenia bohaterskiej obrony Helu w 1939 roku”

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy uroczystości upamiętniające 84 Rocznicę zakończenia bohaterskiej obrony Helu w 1939 roku

1 października o 10:30 zgromadziliśmy się przy obelisku z Tablicą upamiętniającą udział 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii w obronie Helu w 1939 r.

 Uroczystość prowadził kol. Sławek Bielak oraz Prezes koła nr 2 kol. Roman Augustyniak.

Powitano Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni – ppłk Piotra Rygielskiego, któremu podziękowano za uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością i wystawieniem Asysty Honorowej.

Prowadzący powitali też członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z innych kół min z koła nr 21 w Gdyni z Prezesem koła Markiem Sikorskim, koła nr 30 z Malborka, wiceprezes PZW ZŻWP kol. Bożenę Szubińską, kol. Eugeniusza Konarskiego.

Obecni Byli też emerytowani Żandarmi: inicjator postania obelisku z Tablica Pamięci w tym kol. Jarosław Parniawski, kol. Marian Mikiel oraz kol. Wojtek Waśkowski, który włożył wiele wysiłku w organizację naszej uroczystości.

Kol. Roman Augustyniak przedstawił krótką historię zmagań z hitlerowskimi Niemcami w tym zakątku naszej Ojczyzny

O genezie postawienia tej tablicy upamiętniającej udział 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii w obronie Helu opowiedział nam współinicjator tego przedsięwzięcia: Kol. Jarosław PARNIAWSKI     

Uczciliśmy „Minutą Ciszy”  poległych i pomordowanych rodaków w obronie Garnizonu Hel.

Wiązankę kwiatów, w naszym imieniu, pod Tablicą Pamięci „2 Morskiego Plutonu Żandarmerii” złożyła delegacja w składzie:

Kol.: B. Szubińska, R. Augustyniak, E. Konarski,

Wiązankę w imieniu współczesnej Żandarmerii Wojskowej złożyła delegacja Wydziału Żandarmerii Wojskowej z Gdyni z Komendantem Wydziału ppłk. Piotrem Rygielskim wraz z towarzyszącymi oficerami.
Licznik odwiedzin: 609101