Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Sympozjum PZW z okazji XXXV-lecia ZŻWP

            W dniu 11 czerwca 2016 r. w Hotelu „Adria” w Rumi odbyło się uroczyste spotkanie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i delegacji Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w celu godnego uczczenia 35. rocznicy powstania Związku. Spotkanie prowadził prezes PZW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, a wśród szacownych gości byli m.in. prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno –zdrowotnych oraz rzecznik prasowy Związku kol. płk Miłosz Biały, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej wiceadm. Maciej Węglewski, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku płk Mieczysław Chudziński, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” płk Andrzej Morawiec, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, a zarazem prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i B. Więźniów Politycznych RP kpt. inż. Henryk Bajduszewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych pan Karol Wardański, prezes Zarządu Okregowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie mjr Edmund Popieliński, prezes Zarządu Okręgowego Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników kpt. Lech Jankowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska pani Hanna Wielesiuk-Śliwa i inni. Wśród licznych uczestników spotkania obecni byli także uprzedni prezesi PZW kol. kol. kmdr dr Kazimierz Anolik i członek ZG ppłk Leszek Chumek.

    Spotkanie składało się z dwu części. Pierwszą część poświęcono sprawom o charakterze organizacyjnym oraz wyróżnieniu zasłużonych dla Związku gości, a także działaczy pomorskiej organizacji związkowej. Po wprowadzeniu sztandaru, wysłuchaniu hymnu państwowego i Pieśni Związku oraz uczczeniu chwilą ciszy pamięci zmarłych kolegów, wystąpienie powitalne, nacechowane dużymi emocjami i wieloma refleksjami na tle aktualnej sytuacji Związku, wygłosił prezes PZW kol. kmdr Ryszard Czarnota. Szczególnym przedmiotem wystąpienia były konsekwencje dla Związku i całego środowiska wojskowego sławetnego rozwiązania przez MON porozumienia o współpracy. Nazwał to wprost nieuzasadnionym okolicznościami „ciosem w plecy”, zadanym przez pełną arogancji aktualną ekipę rządzącą. Niemniej orzekł, że  Pomorski Zarząd Wojewódzki i Koła w województwie pomorskim nie zbaczają z obranej przez siebie drogi, a „Związek nie zginie, póki my żyjemy”.

    Następnie sekretarz PZW kol. kpt. Bogdan Wilk odczytał uchwały o wyróżnieniach. Medalami XXXV-lecia Związku za owocna współpracę uhonorowano m. in. wiceadm. Macieja Węglewskiego, płk. Mieczysława Chudzińskiego, kpt. Henryka Bajduszewskiego, płk. Andrzeja Morawca, kpt. Lecha Jankowskiego i kilkoro innych działaczy społecznych, od lat współpracujących z ogniwami Związku, a także byłych prezesów Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.  Medale wręczał w asyście kol. kmdr. R. Czarnoty prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Generał wręczył również odznaczenia, przyznane wybitnym działaczom Związku – prezesom zarządów kół i członkom wojewódzkiej instancji związkowej. Krzyżem Złotym Za zasługi dla Związku z Gwiazdą otrzymał kol.  płk Jerzy Litwiński, a Złote Krzyże zawisły na piersiach kol. kol. płk. Edwarda Rucińskiego, płk. Ryszarda Łotysza, ppłk. Witolda Wojtczaka, kmdr. Mieczysława Kalandyka, kpt. Bogdana Wilka i st. chor. sztab. Huberta Puszczyńskiego. Krzyż srebrny nadano kol. ppłk Ryszardowi Bogackiemu. Natomiast Odznakę Honorową ZŻWP otrzymał kol. mjr Paweł Komodziński, prezes zarządu Koła nr 30 z Pruszcza Gd.

    Po krótkiej przerwie, podczas której wykonano wspólnie pamiątkowe zdjęcie, przystąpiono do realizacji sympozjum popularnonaukowego nt. „35 lat ZŻWP w służbie Ojczyzny”. Moderatorem sympozjum był kol. kmdr dr Roman Rychter. Pierwszym referentem był prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała na temat: „Wierni Ojczyźnie i żołnierskiemu koleżeństwu pozostaniemy nadal”. W swoim wystąpieniu podziękował i wyraził uznanie pomorskiej organizacji związkowej za jej działalność, dzięki której jest jednym z najbardziej prężnych i przodujących ogniw w skali całej organizacji. Przedstawił rys historyczny Związku, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką Związek odgrywał w życiu środowiska wojskowego i całego wojska. Nawiązywał także do ostatnich wydarzeń na kanwie decyzji Ministra Obrony Narodowej o rozwiązaniu porozumienia, a także poinformował o podejmowanych w tej mierze działaniach Zarządu Głównego oraz rozmaitych, nie w pełni satysfakcjonujących reakcjach odnośnych czynników państwowych. Apelował o wzmożenie aktywności publicystycznej, głównie na łamach GWiR oraz za pośrednictwem Internetu, nb. pozytywnie odnosząc się do tej działalności PZW na tym gruncie. Kolejnym prelegentem był kol. ppłk. Ryszard Bogacki, który przedstawił referat na temat: „Pomorska organizacja wojewódzka ZŻWP w 35.leciu jej istnienia”. Scharakteryzował w nim kolejne etapy kształtowania pracy kół i instancji wojewódzkiej, wymieniając niektóre ze „sztandarowych” i cyklicznych przedsięwzięć. Wspomniał także o aktywności Kół w poszukiwaniu nowych rozwiązań, spowodowanych zmienioną sytuacją materialno-bytową kół. Trzecim referentem był kol. kmdr dr Krzysztof Zabiegliński, który przedstawił bogate spectrum uwarunkowań geopolitycznych, społecznych i wojskowych działalności Związku po 1989 roku.

    W dyskusji zabierali głos m. in. liczni goście, którzy wyrażali swoje uznanie wieloletnim działaniom Związku na rzecz środowiska kombatantów, weteranów, emerytów i rencistów wojskowych, a także niejednokrotnie dodając otuchy do pracy w tych trudnych warunkach oraz wyrażając głęboką wolę dalszej współpracy i wsparcia. Prezes PZW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota dziękował gościom nie tylko za przybycie, ale także za słowa i gesty wsparcia, których na bieżąco doświadcza ze strony tych środowisk. Zapewnił również, że nie będziemy ustawać w wysiłkach na rzecz naszego wspólnego i najwyższego dobra, jakim jest Ojczyzna.

    Uroczyste spotkanie zakończył wspólny obiad, podczas którego wzniesiono szampanem (bezalkoholowym) toast za pomyślność Związku, jego władze i członków.

Tekst i foto:  kmdr dr K. Zabiegliński
Licznik odwiedzin: 407591