Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Posiedzenie Zarządu

Relacja z posiedzenia Prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dn. 4.11.2023 
 
 
 
1. Przygotowano materiały na posiedzenie Pomorskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZŻWP w dniu 20.11.2023 r.
2. Przyjęto:
➢ Projekt uchwały nr 8/XI/2023 w sprawie zwołania Pomorskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZŻWP.
➢ Porządek Posiedzenia Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w
dniu 20.11.2023 r.
➢ Sprawozdanie Prezydium PZW ZŻWP z działalności od 7.03.2023 r.
➢ Projekt uchwały nr 9/XI/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności od 7.03.2023 r.
➢ Projekt „Ramowego planu zasadniczych zamierzeń Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2024 rok”.
➢ Projekt uchwały nr 10/XI/2023 w sprawie przyjęcia „Ramowego planu
zasadniczych zamierzeń Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
na 2024 rok”.
➢ Projekt planu przychodów i rozchodów /budżetu/ na 2024 rok.
➢ Projekt uchwały nr 11/XI/2023 w sprawie zatwierdzenia planu
przychodów i wydatków na 2024 rok.
➢ Projekt uchwały nr 12/XI/2023 w sprawie rozwiązania koła nr 19M w
Malborku.
2. Omówiono Sprawy bieżące.
➢ Finanse Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego.
Opłacanie składek;
➢ Tematyka spotkań w Gdańsku i w Gdyni jako projekt zmierzający do
pozyskania środków w ramach realizacji zadań publicznych;
Omówienie dokumentów sprawozdawczych z działalności kół w 2023 roku.

 
Licznik odwiedzin: 571278