Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Petycja w sprawie składek na ZUS

w taki sposób, aby: żołnierze zawodowi i funkcjonariusze wymienieni w ustawach wymienionych w ww. pkt. 1 i 2 powołani do służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty, podejmujący pracę po zwolnieniu ze służby byli zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy wymiarze emerytury wojskowej (policyjnej) przyznanej osobie, która wstąpiła do zawodowej służby przed dniem 2 stycznia 1999 r. mogą być zaś uwzględniane nie tylko okresy zawodowej służby, ale także okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie emerytalnej. Maksymalny wymiar wojskowej emerytury określa art. 18 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. Kwota emerytury wojskowej, bez uwzględnienia dodatków pielęgnacyjnego, dla sierot zupełnych, kombatanckiego i za tajne nauczanie, nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru, tj. uposażenia należnego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby. Zatem lata pracy „w cywilu” skutkują wymiernie tylko w przypadku emerytów, którzy nie osiągnęli przyjętego przez ustawodawcę maksymalnego wymiaru emerytury wojskowej. Pracujący emeryt wojskowy (policyjny) jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe, które przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płaci również składki na ubezpieczenie zdrowotne, które przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, emeryci mundurowi oraz ich rodziny nie mogą w pełni wykorzystać ze zgromadzonego kapitału na ubezpieczenie społeczne. Znane są przypadki gdy odprowadzone składki wynoszą po kilkaset tysięcy złotych i w przeważającym stopniu są zawłaszczane przez państwo. W tej sytuacji rodzi się uzasadnione pytanie, czy żołnierze (funkcjonariusze) posiadający ustalone prawo do pobierania emerytury mundurowej powinni płacić wszystkie wyżej wymienione składki. Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne to ich opłacanie można uznać za uzasadnione. Pracujący emeryt mundurowy może zachorować, ulec wypadkowi przy pracy, jak również korzysta z pomocy lekarskiej, zabiegów leczniczych, leczenia szpitalnego, refundacji recept i niektórych środków leczniczych. Natomiast odprowadzone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to nic innego jak danina pobierana przymusowo od zatrudnionego emeryta. Podkreślić należy, że po przekroczeniu 75 % podstawy wymiaru emerytury wpłacone składki nie powodują jej wzrostu. Emeryt taki ma prawo do „drugiej emerytury” z systemu powszechnego, jednak zgodnie z ustaloną w ustawach zasadą jednego świadczenia nie może jej pobierać. Zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej wszystkie osoby odprowadzające przymusową daninę dla państwa powinny mieć możliwość odpowiedniego skorzystania z tej daniny w postaci otrzymywanych świadczeń. Emeryci mundurowi są tej możliwości pozbawieni. Dlatego wniosek o zwolnienie pracujących emerytów mundurowych z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest uzasadniony. Zauważyć należy, że wszyscy emeryci mundurowi, nie tylko podejmujący pracę, opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy zwrócić uwagę, że ustalone prawo do emerytury nie odprowadzają składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie ma więc przeszkód, aby do tej grupy włączyć emerytów mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed dniem W świetle powyższego wniesienie petycji jest zasadne. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Ministrów informacji o podmiocie wnoszącym Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński Należy zwrócić uwagę, że członkowie niektórych grupy zawodowych ustalone prawo do emerytury nie odprowadzają składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie ma więc przeszkód, aby do tej grupy włączyć emerytów mundurowych, którzy dniem 2 stycznia 1999 r. powyższego wniesienie petycji jest zasadne. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa podmiocie wnoszącym petycję.

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP                                                                                                                    Prezes Związku płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński                                                                              płk w st. spocz. mgr Marek Bielec
Licznik odwiedzin: 571266