Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Obchody 34 rocznicy powołania Żandarmerii Wojskowej w Gdyni

W powyborczy poniedziałek 10 czerwca 2024r. z inicjatywy Koła nr 2 Pomorskiego

Zarządu Wojewódzkiego  ZŻWP, które w swoim gronie ma  kilkunastu byłych  Żandarmów  rozpoczęto  jak  w latach poprzednich  obchody  święta Żandarmerii Wojskowej.

W godzinach porannych  delegacje :

- Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej ;

- Związku Weteranów Misji Pokojowych ONZ ;

- Muzeum Obrony Wybrzeża ;

- Stowarzyszenia „ŻANDARM”;

- Koła nr 2 PZW  ZŻWP  i PZW  ZŻWP w Gdańsku;

- Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni ;

złożyły wiązanki kwiatów pod Tablicą Pamięci  na historycznej  siedzibie  1 Morskiego Plutonu

Żandarmerii w Gdyni przy ulicy Morskiej 7.

Asystę honorową wystawił  Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni-Oksywiu, który przejął

tradycje Morskiego Dywizjonu Żandarmerii  z okresu II R.P. 

Uroczystość  prowadził  prezes koła nr 2 kolega Roman Augustyniak wspólnie z Komendantem WŻW Gdynia ppłk. Rygielskim.

Z-ca K-ta Wydziału ŻW w Gdyni mjr Tułodziecki  przedstawił  krótki zarys  powstania formacji na przestrzeni wieków.

Następnie zgromadzeni udali się do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni , gdzie w sali audytoryjnej  odbyło się  uroczyste Sympozjum historyczne nt.:

 

                       „Służby policyjne cywilne i wojskowe II R.P. na Pomorzu”

 

Zaszczycili  swą obecnością  obrady m.in.:

- Prezes  Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej - wiceadmirał w st. spocz. Maciej

  Węglewski;

- Wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP – płk w st. spocz. Miłosz Biały;

- Prezes ZG Stowarzyszenia „ŻANDARM” – mjr w st. spocz. dr Henryk Skrzeczowski;

- Prezes PZW ZŻWP w Gdańsku – ppłk w st. spocz. Zbigniew Drozdek;

- Z-ca  K-ta  Oddziału ŻW w Elblągu – ppłk Łazarski;

- Podchorążowie AMW w Gdyni;

- Żołnierze i Funkcjonariusze Wydziału ŻW w Gdyni;

- kmdr w st. spocz.  prof. dr hab. Jerzy Przybylski;

- dyr. Muzeum Marynarki Wojennej – Tomasz Miegoń;

   W związku z zaistniałą sytuacją  w kraju  z ważnych powodów służbowych nie przybył gość specjalny - gen. dyw. prof. dr. hab. Bogusław Pacek.

Po powitaniu  zebranych przez Prezesa koła nr2 kolegi Romana Augustyniaka i  prezesa PZW  ZŻWP ppłk w st. spocz. Drozdka obrady poprowadził jako  moderator kmdr w rez.. dr Wiesław Topolski.

 

Wykładowcy :

1.     ppłk Piotr Rygielski

     „Rola i zadania Żandarmerii w okresie II R.P. i obecnie”,

2.     kmdr por. w st. spocz. Józef Wąsiewski, „Normalizacja życia w początkach  państwowości  II  R.P. na Pomorzu”,

3.     kmdr w st. spocz. Prof. dr hab. Jerzy Będzimirowski

     „Działalność niemieckiego wywiadu na Ziemi  Kaszubskiej w okresie międzywojennym”,

4.     dr Jarosław Tuliszka

     „ Policja Państwowa 1920-1939 w Gdyni”,

5.     kmdr por. w st. spocz. dr Grzegorz Goryński

     „ Ochrona morskiej granicy w okresie II R.P.”

6.     dr Marcin Kłodziński

     „ Kuter  pościgowy Straży Granicznej – BATORY – w służbie ochrony morskiej granicy Polski”

 

W dyskusji kmdr w st. spocz. Prof. dr hab. Jerzy Przybylski  poszerzył  informacje odnośnie  działań   służb  specjalnych działających na Pomorzu i losów  ich archiwów  w 1939r.

Zaproponował nowe kierunki  dla przyszłych  sympozjów, zwłaszcza  tych  które  by mówiły

o  historii  naszych sił zbrojnych na wschodzie i zachodzie.

Natomiast  członek koła nr 2 kolega Wojciech Waśkowski  - dyr. Muzeum Obrony Wybrzeża,  przekazał zebranym - Zeszyt BIP Muzeum - odnośnie działań Morskiego Dywizjonu Żandarmerii na Pomorzu, zwłaszcza jego 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii w walkach  na półwyspie Helskim.

Na zakończenie Sympozjum Prezes PZW ZŻWP ppłk Zbigniew Drozdek  wręczył  odznaczenia

związku  za  zasługi  dla naszej społeczności :

- kmdr por. w st. spocz. Józefowi Wąsiewskiemu – Srebrny  medal „Za wybitne zasługi dla ZŻWP”,

- dyr. Tomaszowi Miegoniowi – Brązowy medal „Za wybitne zasługi dla ZŻWP”,

- ppłk Piotrowi  Rygielskiemu – Brązowy medal „Za wybitne zasługi dla ZŻWP”,

Uroczystość zamknął Prezes Koła nr 2 PZW ZŻWP w Gdańsku  kolega Roman Augustyniak dziękując  wszystkim za udział i  wkład pracy w przygotowanie obchodów.

 

Należy nadmienić, że w trakcie trwania Sympozjum  przed Muzeum Mar. Woj. - Wydział ŻW w Gdyni  prezentował  swój sprzęt  i wyposażenie co spotkało się z dużym zainteresowaniem

turystów i mieszkańców Gdyni.

W dniu  święta Żandarmerii Wojskowej - 13 czerwca br.  członkowie koła nr 2  PZW ZŻWP zamieszkujący w Helu złożyli  wiązankę kwiatów  pod  Obeliskiem  Pamięci  2 Morskiego Plutonu

Żandarmerii wraz delegacją Wydziału ŻW z Gdyni.

 
Licznik odwiedzin: 718366