Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Nowo wybrane władze ZŻWP

W Ł A D Z E NACZELNE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
wybrane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów

ZARZĄD GŁÓWNY

1. Prezes Związku - płk Marek Bielec
2. Wiceprezesi Zarządu Głównego: - płk Miłosz Biały - płk Stanisław Kalski
3. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego – płk Henryk Budzyński
4. Skarbnik – wiceprezes ds. ekonomicznych – płk Adam Spychalski
5. Członkowie Prezydium Zarządu Głównego: - ppłk Romuald Detmer - płk Andrzej Krysiak - płk Józef Mól - płk Józef Mroczka, - płk Lech Pietrzak - płk Andrzej Sawicki, - płk Jerzy Włosiński.
6. Członkowie Zarządu Głównego: - Mjr Tadeusz Buzuk - ppłk Zbigniew Drozdek - płk Mieczysław Grabowski - płk Edmund Jabłonecki - st. bryg. Maciej Jasiński - płk Zdzisław Jordanek - ppłk Henryk Kania - płk Adam Kęstowicz - ppłk AlbinKłodnicki - ppłk MarekKołacz - ppłk StanisławKozioł - płk Marek Kwiatkowski - ppłk Janusz Marciniak - chor. Maurycy Myszkowski - st. chor. szt. Andrzej Ossowski - kpt. Andrzej Pawlak - płk Andrzej Spirydowicz - płk Andrzej Stec - kmdr Bożena Szubińska - ppłk Czesław Tomaszewski
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – płk Jan Żmijewski
2. Wiceprzewodniczący – kmdr Roman Augustyniak
3. Sekretarz – ppłk Grzegorz Misiak
4. Członkowie: - st. chor. szt. Dariusz Kasperski - ppłk Andrzej Krupiński - ppłk Lech Murawski - płk Edmund Tyszka
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
1. Przewodniczący – płk Andrzej Grzegorz Niski
2. Wiceprzewodniczący –płk Gerard Przewoski
3. Sekretarz – mjr Roman Rumak
4. Członkowie: - st. chor. szt. Mirosław Błażejczyk - ppłk Ireneusz Dybalski - ppłk Jerzy Krygier - mł. chor. Mariusz Lotyczewski - ppłk Ireneusz Stosik

 
Licznik odwiedzin: 683353