Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Wytyczne w sprawie działania lotnych patroli.

Wytyczne w sprawie działania lotnych patroli.

Lotne patrole organizuje Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz koła Związku. Lotny patrol Pomorskiego Zarządu Wojewódzki pełni jednocześnie funkcję lotnego patrolu koła nr 10 w Gdańsku.

Skład lotnego patrolu PZW ZŻWP stanowią kpt. mgr Bogdan WILK – dowódca patrolu, kmdr Krzysztof ZABIEGLIŃSKI – sekretarz, mjr Sławomir BIELAK – skarbnik, kpt. mgr Paweł KOMODZIŃSKI

 

Zadania lotnego patrolu PZW ZŻWP jest:

 1. Opracowanie i wydrukowanie poradnika w sprawie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19.

 2. Zakup i rozdział środków ochrony indywidualnej.

 3. Przekazanie prezesom i lotnym patrolom kół poradnika i środków ochrony indywidualnej.

 4. Opracowanie wytycznych dla lotnych patroli kół

 5. Udzielenie instruktażu prezesom kół i lotnym patrolom kół.

 6. Udzielanie pomocy prezesom i lotnym patrolom kół.

 7. Zbieranie meldunków i gromadzenie materiałów dotyczących działalności lotnych patroli kół.

 8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

 

Zadania lotnych patroli kół:

 1. Uaktualnienie danych o osobach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w środowisku emerytów i rencistów wojskowych w tym kombatantów.

 2. Utrzymanie kontaktu z zakładami służby zdrowia w miejscowości działania koła.

 3. Utrzymanie kontaktu telefonicznego z osobami potrzebującymi wsparcia)

 4. Przekazanie otrzymanych środków ochrony osobistej osobom najbardziej potrzebującym.

 5. Upowszechnienie w środowisku emerytów i rencistów wojskowych wiedzy o istocie i sposobach przeciwdziałania COVID-19.

 6. Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym wsparcia poprzez udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, sprawy urzędowe, kontakty ze służbą zdrowia, usługi pocztowe)

 7. W szczególnych przypadkach przewóz osób chorych (nie zarażonych COVID-19) do placówek służby zdrowia.

 8. Prowadzenie ewidencji realizowanych przedsięwzięć.

 9. Złożenie sprawozdania z działalności

 

 
Licznik odwiedzin: 407616