Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP

20.06.2022

Delegatom Pomorskiej Organizacji Związkowej, tj.: kol. kol. ppłk. Zbigniewowi Drozdkowi, kmdr Bożenie Szubińskiej i kmdr. Romanowi Augustyniakowi życzymy owocnych obrad!

 

czytaj dalej...

Obradował ZG ZZWP

23.05.2022

     W  Warszawie na Marszałkowskiej 115 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kończące pracowitą, wydłużoną przez pandemię XI kadencję. Prowadził je prezes Związku kol. płk Marek Bielec, a wśród uczestników był m. in. honorowy prezes...

czytaj dalej...

Oświadczenie

02.04.2022

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Organizacja Pożytku Publicznego
Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku ______________________________________________________________________________________________________________________ Zawsze wierni Ojczyźnie!

                                                                                                                                                     Gdańsk, 1 kwietnia 2022 r..

Oświadczenie

     W imieniu Pomorskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, reprezentowanej w Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim próbom usunięcia czołgu - pomnika umiejscowionego na cokole w gdańskiej Alei Zwycięstwa. Pragniemy przypomnieć, że w czasie II wojny światowej, pod numerem bocznym 121, służył on w 1 Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, z którą przeszedł cały szlak bojowy, w tym – pod dowództwem por. Juliana Miazgi walczył o przywrócenie Gdańska do Macierzy.

      Wieloletnią tradycją został utwierdzony w tym właśnie miejscu i dobrze służy przywoływaniu wdzięcznej pamięci o ludziach, którzy w zwycięskim marszu do Berlina przywrócili umęczonej ziemi wolność i upragniony pokój. Pomnik ten stanowi widoczny, coraz rzadszy symbol walki żołnierza polskiego i jego krwi przelanej podczas II wojny światowej podczas wyzwalania ziemi pomorskiej spod okupacji hitlerowskiej; krwi – jak to swoim czasie ujął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – która ma jednaki kolor i jednaką cenę. 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte była stricte polską jednostką wojskową i mimo ówczesnego, operacyjnego podporządkowania dowództwu Armii Czerwonej – walczyła w imię i w interesie Rzeczypospolitej; jej wyzwolenia i niepodległości.

         Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, a w tym jego Pomorska Organizacja, zrzesza wielotysięczne środowisko byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz wdów i innych członków rodzin po zmarłych żołnierzach; w większości ludzi w podeszłym wieku, nierzadko dźwigających na swych barkach ogrom gorzkich doświadczeń z lat wojny i okupacji. Żołnierska społeczność w zdarzających się tu i ówdzie zamachach na symbole patriotycznego męstwa upatruje celowego działania sił wrogich wobec całego systemu wartości, za które przyszło ginąć oraz wiernie służyć Ojczyźnie przez dziesiątki lat ofiarnej służby i pracy. Nie możemy się zgodzić na macosze traktowanie wielu tysięcy Polaków, którzy swe życie i wierną służbę poświęcili najwyższemu dobru – obronie Ojczyzny, za którą także trzeba było zapłacić najwyższą cenę.

        Liczymy, że władzom Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska nie zbraknie wyobraźni i odpowiedzialności, aby przeciwstawić się tym siłom i tym ludziom, którzy w swych koniukturalnych zapędach usiłują wykorzenić ze świadomości historycznej i społecznej Polaków wojenne, wojskowe i patriotyczne tradycje, w których czołg-pomnik 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte z Alei Zwycięstwa w Gdańsku stanowi widomy symbol i zajmuje poczesne miejsce.

        Z poważaniem

kmdr rez. dr Ryszard Czarnota
Członek Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego
przy Marszałku Województwa Pomorskiego
z ramienia Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

czytaj dalej...

Współcześni herosi

13.03.2022

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
W załączeniu przesyłam wypowiedź Prezesa Związku płk Marka Bielca dotyczącego aktualnej sytuacji miltarno - politycznej. zamieszczoną na stronie internetowej Związku - zzwp.pl. Wypowiedź ta jest stanowiskiem Związku w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Proszę Koleżanki i Kolegów o przekazanie treści wypowiedzi członkiniom i członkom Związku. 
Z pozdrowieniami
ppłk Zbigniew Drozdek

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 653427