Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Współcześni herosi

13.03.2022

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
W załączeniu przesyłam wypowiedź Prezesa Związku płk Marka Bielca dotyczącego aktualnej sytuacji miltarno - politycznej. zamieszczoną na stronie internetowej Związku - zzwp.pl. Wypowiedź ta jest stanowiskiem Związku w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Proszę Koleżanki i Kolegów o przekazanie treści wypowiedzi członkiniom i członkom Związku. 
Z pozdrowieniami
ppłk Zbigniew Drozdek

czytaj dalej...

Interpelacja posła K. Gawkowskiego nt wsparcia ZŻWP

21.01.2022

Koleżanki i Koledzy

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CASBME

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Sejmu - (jw.)
opublikowana została Interpelacja posła Krzysztofa Gawkowskiego nr 30534 do ministra obrony narodowej w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

czytaj dalej...

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY

14.01.2022

Koleżanki i Koledzy,

          W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:
• na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,
• nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,
• nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie.

Pamiętajmy o jakże aktualnym XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.

Z poważaniem

Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

(na następnej stronie List Otwarty FSSM RP i pismo Kancelarii Rady Ministrów - administrator)

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 571246