Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Interpelacja posła K. Gawkowskiego nt wsparcia ZŻWP

21.01.2022

Koleżanki i Koledzy

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CASBME

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Sejmu - (jw.)
opublikowana została Interpelacja posła Krzysztofa Gawkowskiego nr 30534 do ministra obrony narodowej w sprawie wsparcia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Z poważaniem
Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

czytaj dalej...

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY

14.01.2022

Koleżanki i Koledzy,

          W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:
• na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,
• nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,
• nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie.

Pamiętajmy o jakże aktualnym XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.

Z poważaniem

Sekretarz Generalny
płk Henryk Budzyński

(na następnej stronie List Otwarty FSSM RP i pismo Kancelarii Rady Ministrów - administrator)

czytaj dalej...

Szanowni Czytenicy i Sympatycy GWiR!

05.01.2022

GWIR Sp. z o.o.
Adres do korespondencji
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY „GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

         Uprzejmie zapraszamy do styczniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:
1. „Bitwa o prawdę” – sprzeciw Redaktora Naczelnego wobec manipulowania obecną sytuacją w Polsce.
2. „Jaki był mijający rok” – refleksje Henryka Budzyńskiego nad wydarzeniami minionego roku. Wnioski do wykorzystania na wojewódzkich, rejonowych i Krajowym Zjeździe Delegatów. Lektura obowiązkowa.
3. „Co zawiera projekt ustawy o obronie Ojczyzny” – rozważania Henryka Budzyńskiego na temat wpływu proponowanej ustawy na działalność związkową. Do zastanowienia.
4. „Maruderstwu wstęp wzbroniony” – najnowsze wieści z Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
Ponadto”
1. „Z życia Związku” - wyjątkowo bogata porcja informacji o kampanii przedzjazdowej. Nowym władzom kół oraz zarządów wojewódzkich i rejonowych życzymy sukcesów w działalności związkowej.
2. „Poradnik zdrowotny” Piotra Białokozowicza.
3. „Kącik kulturalny” pod redakcją Stanisławy Garbalińskiej.
3. „Dvě piva prosím ......“ Henryk Budzyński z przymrużeniem oka zachęca do nauki języków obcych.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zbliża się okres rozliczeń z podatkowych. Zachęcamy wszystkich naszych członków i sympatyków do przekazania 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Władza skubie nas bezlitośnie, dlatego nie ma uzasadnienia przekazywanie 1 % podatku fiskusowi. Skorzystajmy z naszego przywileju i przekażmy te środki Związkowi lub Fundacji. Niech służą wsparciu naszej działalności w realizacji zadań publicznych lub pomocy potrzebującym. Więcej wewnątrz numeru.
Wasz Wydawca
GWIR Sp. z o.o.

czytaj dalej...

Uchwała Programowa XI Zjazdu Pomorskiej Organizacji ZŻWP

08.12.2021

UCHWAŁA PROGRAMOWA
PRZYJĘTA NA XI ZJEŹDZIE DELEGATÓW POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
OBRADUJĄCEGO 4 GRUDNIA 2021 ROKU

Miniona kadencja władz Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego upłynęła w warunkach,...

czytaj dalej...

Zmiana na funkcji administratora strony internetowej

07.12.2021

Koleżanki i Koledzy,

Na mocy decyzji nowo wybranego Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z dnia 4 grudnia 2021 roku przejąłem obowiązki redaktora i administratora strony internetowej www.zzwp.pomorskie.pl. Dziękuję za zaufanie; postaram się tym zadaniom sprostać na miarę potrzeb i swoich możliwości. Jednocześnie podkreślam, że poziom i aktualizacja treści zależą w ogromnej mierze od aktywności każdego z nas. Mam na uwadze częstotliwość i zawartość otrzymywanych od wszystkich z nas informacji o pracy naszych kół i nurtujących je problemach. Będę z całą pieczołowitoscią dokładał starań, aby znalazły one odzwierciedlenie na naszej stronie internetowej, a także - w miarę ich wagi - również na stronie Zarządu Głównego czy w innych mediach. Ale podkreślam jeszcze raz - każda informacja o naszej aktywnosci czy naszych, jako członków Związku sprawach jest cenna i warta upowszechnienia. Dlatego stawiam do Państwa dyspozycji mój adres poczty elektronicznej, tj. kzabieglinski@onet.pl i oczekuję na nadsyłane materiały pisemne, fotograficzne czy filmowe.

Jednocześnie dziękuję mojemu poprzednikowi, kol. płk. pil. Waldemarowi Szlachcie za skuteczne utrzymanie tej strony w jakże trudnym da Związku i każdego z nas okresie.

Pozdrawiam serdecznie
kmdr w st. spocz. dr Krzysztof Zabiegliński

czytaj dalej...


Licznik odwiedzin: 518146